ลักษณะที่ไม่ดีของ ไก่ชนภาคใต้

การสังเกตและสำรวจ ไก่ชนภาคใต้ ที่ดีนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก และคงจะยิ่งดีขึ้นหากผู้เลี้ยงมีตำราในการดูลักษณะของไก่ชนที่ไม่ดีเอาไว้ด้วย เพราะตำราจะบอกให้ทราบว่าไก่ชนลักษณะเช่นไรที่จะเข้าชนไม่เก่ง หรือตีแล้วก็ไม่หนักหน่วง ไม่แม่นยำได้ ผู้เลี้ยงจึงควรใส่ใจรายละเอียดในด้านนี้เอาไว้ด้วย

ลักษณะไม่ดีสามารถบอกได้ว่าไก่ชนตัวนั้นมีความบกพร่องในการต่อสู้อย่างไร

ส่วนหัว หากหัวโตและกลมเป็นลักษณะของไก่ที่มีไอคิวต่ำ ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี เวลาเข้าตีจึงมักจะตีเชิงเดียวตลอด ลักษณะนัยน์ตาที่ดำและกลมใหญ่ ขอบตายิ่งหนา มีนิสัยชอบกลอกนัยน์ตา เวลามองมีอาการลอกแลก มักเป็นลักษณะของไก่ใจเสาะ ส่วนคิ้วเปราะบาง ไม่คุ้มดวงตาทั้งหมด ถือเป็นจุดบอดเพราะมีโอกาสที่จะถูกแทงตาได้ง่าย ส่วนหงอน หากไม่รัดหรือกอดกระหม่อม สีซีดไม่สดใส แสดงถึงสุขภาพที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะหงอนไก่ที่มีรูตรงปลายหงอนถือเป็นไก่ที่ไม่มีสกุล มีจิตใจไม่มั่นคง หากปลายหงอนตรงกับตาดำ เป็นลักษณะที่ไม่สามารถคุ้มตาของตัวเองได้ มักถูกตีตาได้ง่าย รวมถึงกรณีที่ปลายหงอนพับหรือเอียง จงอยปากหากไม่สมส่วนกับใบหน้า ปลายปากไม่งองุ้ม หรือปิดไม่สนิท ขอบจงอยปากไม่คม ทำให้จิกได้ไม่มั่น ไม่ติด ปากไม่มีร่องน้ำแสดงถึงปากที่ไม่แข็งแรง เพราะหักได้ง่าย ส่วนเหนียงที่ใหญ่และยาน จะกลายเป็นจุดอ่อนให้ไก่ฝ่ายตรงข้ามจิกได้ง่าย

ส่วนลำตัวก็นับว่ามีผลต่อความบกพร่องของไก่ชน

หากกระดูกคอเป็นปล้องห่างๆไม่แน่น ซอกคอมีช่วงห่างจากลำตัว เป็นไก่ที่ไม่แข็งแรง ขาดพลัง มักถูกตีหัวได้ง่าย หากทรวงอกมีลักษณะแคบ กระดูกอกมีลักษณะคด แสดงว่าไก่ไม่แข็งแรง มักไม่อดทน ยิ่งมีอกยานก็ยิ่งเป็นจุดด้อยให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ หากช่วงลำตัวยาวเหมือนลูกฟัก จะเสียเปรียบไก่ตัวอื่นๆ เพราะเวลายืดคอจะเตี้ยกว่า ทำให้ตีได้ไม่หนัก ไม่มีความรุนแรงในการตีปีก กระดูกปีกที่เล็กบาง กล้ามเนื้อแฟบลีบ ปีกมีลักษณะเป็นลอน สนับปีกไม่หนา ขนเปราะหักง่ายจะทำให้ไก่บินไม่ดี หลังที่แคบโก่งนูนคล้ายคนหลังค่อม หรือกระดูกสันหลังคดหัก ท่อนท้ายของลำตัวมีลักษณะแคบ แสดงว่าไก่ตัวนั้นไม่แข็งแรง สร้อยขาดถือเป็นไก่ชนไม่มีสกุล ไม่สามารถสู้ไก่ที่มีสร้อยคอสร้อยหลังสมบูรณ์ได้ หางที่โค้งยาวคล้ายไก่แจ้ เป็นลักษณะของหางที่ถูกเหยียบได้ง่าย ตอเดือยที่เล็ก เป็นลักษณะของเดือยที่โค่นง่าย ไม่สามารถตีถูกจุดสำคัญบนตัวคู่ต่อสู้ได้ แข้งที่ยาวเก้งก้าง หรือเป็นเหลี่ยม แข้งแห้ง เกล็ดบาง นิ่มและเกยกัน ถือเป็นเกล็ดของไก่แพ้ นิ้วสั้น บิด หรืองอไม่สมส่วน อุ้งเท้าบวม นูนออก และเล็บสั้น แสดงว่าเป็นไก่ที่ยืนไม่ดี ไม่มั่น